Inleiding

KnusDus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en doen dit in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement.

Over Ons

Onze website wordt beheerd door www.mijnwebwinkel.nl. KnusDus is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna; Wbp). 

Onze gegevens zijn: KnusDus, Brugweg 58, 2741KZ Waddinxveen, KvK nummer: 51530341.

Welke gegevens verwerken we?

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden danwel de retournering af te handelen.  

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming uw gegevens voor bovengenoemde doeleinde te gebruiken.

Met wie delen we persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met de dienstverleners die bij het afhandelen van uw bestelling betrokken zijn:

  • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Mijnwebwinkel;
  • Uw naam, e-mailadres en afleveradres delen wij met onze vervoerder MyParcel;
  • Uw naam, e-mailadres en betaalgegevens delen wij met Sisow als Payment Service Provider.  

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij KnusDus 
Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Wanneer u een bestelling plaatst, wordt gebruik gemaakt van versleuteling middels Secure Socket Layer. 

Cookies 
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. KnusDus gebruikt cookies om artikelen in uw winkelwagen vast te houden tijdens het bestellen. Daarnaast worden hiermee uw adresgegevens vastgehouden. Hiervoor wordt iedere keer tijdens het bestelproces om uw toestemming gevraagd. Als u toestemming geeft, worden met een cookie uw adresgegevens bewaard voor een eventuele volgende bestelling en hoeft u deze niet opnieuw te specificeren.

Bewaartermijn 
Heeft u een bestelling geplaatst dan bewaren wij uw gegevens voor de periode van 7 jaar om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Rechten

U heeft altijd het recht inzage te krijgen in uw verwerkte persoonsgegevens of de toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken. Ook heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens of op correctie van uw gegevens. Hiertoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen of een schriftelijk verzoek doen per e-mail naar info@knusdus.nl. Wij nemen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent.

© 2012 - 2020 landelijke woonaccessoires | KnusDus woonaccessoires | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel